Yürekdede İle Padişah Kitap Özeti

Eşeğini kaybeden Yürekdede, pazardan minik bіr deve satın alır. Her sene çıktıkları yaylaya gitmek üzere hanımı Ayşe Nine ile yola çıkarlar. Az giderler, uz giderler, akarsu tepecik düz giderler. Konakladıkları yerde atlılar çıkar karşılarına. Onları beslemek için “bіr güzel söz, bіr sevgiye” aldığı deveciği keser Yürekdede. Padişahın atlıların arasında olduğunu ayrım edemezler. Saraya misafir etme edilirler. Daha Sonra ne oldu, dersiniz. “Yürekdede ile Padişah” kitabı bu mutlu sona peyderpey yaklaştıracak sizi.