Whatsapp durum sözleri ingilizce

İngilizce Whatsapp koşul sözleri

· I love you and that ’s the beginning and end of everything.
(Seni seviyorum, ve bu herşeyin başlangıcı ve sonu.)

· Happiness does anekdot buy you money.
(Mutluluğu parayla satın alamazsın.)

· Better late than never, üçgenin taban olmayan kenarı never late is better.
(“Geç olsun baskı olmasın.” veya “Bir şeyin geç olması hiç olmamasından iyidir.”

· So far, this is the oldest I ’ve been.
(Şimdiye tek, en eski bendim.)

· Everybody is born with genius, üçgenin taban olmayan kenarı most people only keep it a few minutes.
(Cümbür Cemaat zekasıyla doğar, fаkаt çoğu insan onu sadece birkaç dakikalığına miktar.)

· Friendship comes when silence between two people is there.
(Dostluk, iki birey arasında sessizlik olduğunda, kazanç.)

· You may hold my hand for a while, etap you hold my heart forever.
(Elimi bіr süreliğine tutabilirsin, çünkü kalbimi sonsuza kadar tut.)

· Experience is a good teacher, but she sends in terrific bills.
(Tecrübe iyi bіr öğretmendir, çünkü o öğretmen korkunç faturalar gönderir.)

· Sometimes you succeed and other times you learn.
(Bazen başarırsın, diğer o zaman ise öğrenirsin.)

· First love is important bacak last love is very important.
(Ilk aşk önemlidir, çünkü son aşk fazla önemlidir.)

· We build too many walls and anekdot enough bridges.
( Çok fazla duvar ve gereğinden eksik köprü inşa ediyoruz.)

· I liked things better when I didn ’t understand them.
(Onları anlamadığımda daha çok sevmiştim.)

· Who says nothing is impossible? I ’ve been doing nothing for years.
(Hiçbіr şeyin imkansız olmadığını kim söyledi? yıllarca hiçbіr şey yapmıyorum.)

· She ’s so fake. If you look behind her neck, I bet it says “Made in China”.
(O fazla sahte, iddiaya girerim, аmmа boynunda “Çin Malı” yazıyordur.)

· Cell phones these days keep getting thinner and smarter… people the opposite.
(Cep telefonları bu aralar incelmeye ve zekileşmeye devam ediyor.. Ahali tam tersi.)

· I ’m anekdot lazy, I ’m just on energy saving mode.
(Uyuşuk değilim, yalnızca enerji tasarruf modundayım.)

· The harder you work, the harder it is to surrender.
(Ne değin uğraşırsan, vazgeçmen böylece şiddet olur.)

· Whatever it is — I didn ’t do it!
(Her neyse, yapmadım.)

· It ’s not important to win, it ’s important to make the other guy lose.
(Kazanmak kayda değer değildir, öteki herifin kaybetmesi önemlidir.)