Veritabanı Mantığı

Bu kitapta yazar, SQL ’in ne olduğu ve nasıl kullanıldığı gibi konulardan önce, veritabanı kavramına değiniyor. Bu çerçevede; veritabanının ne olduğu, nerelerde hangi amaçlarla kullanıldığı, nasıl hazırlanıp programlandığı gibi konulara açık sözlülük getiriyor. Özellikle; yeni oluşturulan bir veritabanı içerisinde tablo tasarımının nasıl yapılması gerektiği özeti üstünde detaylı bir biçimde duruluyor. Yaygın olarak kullanılan tüm veritabanı programlarının ortak dili olan SQL ’i bilgi vermek nedeniyle hazırlanan bu kitapta, her konu ansızın çok örnekle anlatılıyor ve birkaç defa MS-Access programını çalıştırmış bir kullanıcının belkі rahatça takip edebileceği bir dil kullanıyor.

• Veritabanı Kavramı
• Veritabanı Nedir?
• Bir Veritabanının Yapısı
• Temel ve Gelişmiş Kavramlar
• Veritabanı Tasarımı
• Esas Prensipler
• Tek Tablo Kurgulama
• İlişkisel Veritabanı Kurgulama
• Hakiki Yaşam Senaryoları
• SQL Dili
• Temel Sorgular
• Koyma
• Koşullar
• Matematiksel Sorgular
• Tablo Birleştirmek
• İlişkisel Sorgular
• Tablo Modifikasyonu
• Data Modifikasyonu
• Detaylı Dizin