Uygarlık ve Delilik Akıl Hastalığının Kültürel Tarihi

Andrew Scull, değişik kültürlerin görünüşte akıldışı, psikotik ve delice davranışları yorumlamadaki farklı yaklaşımlarının canlı ve sıkça kalp paralayıcı bіr portresini çizerek, okuru antikçağdan günümüze
getiriyor. Çılgınlık diye nitelendirdiğimiz davranışları anlamaya ve kontrol altına almaya dönük insan çabalarının merak uyandırıcı, bilgiye dayalı ve muhteşem şekilde düşündürücü bіr tarihi