Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi

Edebiyat ve eğitim fakültelerinin “Eski Türk Edebiyatı Tarihi” derslerinde okutulmak üzere başlangıçta 2004 yılında yayımlanan Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, beklenenin üstünde bіr alaka görerek kısa zamanda sahasının vazgeçilmez kitaplarından biri haline geldi. Ilk baskının önsözünde “Eserin amacı, edebî türleri kronolojik bіr uyum kapsamında kendi aralarında tasnif ederek öğrenciyi edebiyat tarihimizin ana hatları ve seyri hakkında özet olarak bilgilendirmek ve bu sahada çalışanlara en yeni bibliyografya bilgisini aktarabilmektir.” denmiş ve her yeni baskıda özellikle son yıllarda üniversitelerde hazırlanıp henüz yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri dahil en aktüel bibliyografyanın okuyucuya yansıtılmasına özen gösterilmiştir. Fakat her defasında zenginleşerek artan bu ilavelerle kitabın bіr süre daha sonra üniversitelerin Türk edebiyatı tarihi müfredatını aşacağı ve öğrencinin ilk olarak edinmesi zorunlu edebiyat tarihi bilgilerinin hayli üzerinde bіr önem yapacağı anlaşılmaktadır. Bu düşünceyle üniversite öğrencilerinin yalnızca lisans seviyesinde edebiyat tarihi müfredatını karşılaması amacıyla muhtasar bіr kitap oluşturma ihtiyacı doğmasıyla Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi ’nin bu ve bundan sonraki baskıları aralıksız muhtevası büyüyen bіr kitap olmak yerine, kısmen kısaltılmış ve zarurî güncellemeleri içeren bіr ders kitabı olarak kalırken, eserin 2007 yılı için genişletilmiş olarak hazırlanan yeni baskısı ve bundan sonraki baskıları Eski Türk Edebiyatı Tarihi adıyla, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerle akademisyenlere hitap edecek şekilde olmasına karar verilmiştir.