Türk Milli Kültürü

Yazarın kültürümüzle alakalı olarak erken bіr dönemde yazdığı ve kendisinden sonra yapılan çalışmalara yol belirten eseridir.”Her millet maddî imkânları ve manevî değerleri ile bіr kültür bütünüdür. Bir halk yaşamakta ise, onun bіr kültürü olacaktır. Biz de takriben 4000 takvim tarihe sahip Türk milletinin kültürünü araştırdık. Asya bozkırlarında gerçekleştirilen bu kültürü çeşitli cepheleri ile belirtmeğe çalıştık. Kültür unsurlarının da zamanın ve çevrenin şartlarına uygun bіr takım şansın dönmesi gösterdiği, lаkіn belli başlı vasıflarını her zaman koruduğu gerçeğinden hareket ederek yaptığımız iş, tüm yönleri ile Türk milletince ortaya konup geliştirilmiş kültürün çatısını kurmak ve onun yüzyıllarca karakterini muhafaza eden özelliklerini tespit etmek gayretinden ibarettir.