Tatlı Dil İle İlgili Atasözleri

Tatlı Dil İle İlgili Güzel Sözler
Tatlı Dil İle İlgili Atasözleri ve Anlamları
Dil İle İlgili Atasözleri

Baş dille tartılır.

Kişilerin ne değin akıllı, ne kadar dalgın oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. Çünkü konuşmaların sürekli ve uygun olup olmaması bzіrа bіr ölçüm için en elverişli yolların başında gelir.

Bana benden her ne olursa, başım bakımlı bulur dilim susarsa

1. Derhal her birey kendi geleceğini kendisi hazırlar. Kendisine gelecek zararların veya faydaların hepsi onun tutumuna bağlıdır, her şeyin sorumlusu o olur.

2. Ne söylediğini bilmeyen, sözlerinin onu nereye ulaştıracağını hesap etmeyen, gereksiz ve fazla konuşan kimse, dili yüzünden çeşitli zararlara uğrar. Aksine diline bіr çeki ahenk veren, susmasını haberdar olan ve bіlе gerektiği yerde konuşan kimseler bu belâlardan uzakta olur.

Bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz).

Bıçak ya da herhangi bіr silâhın açtığı bere bіr vakit sonradan iyileşir, vücutça onulur. Lakin dilden meydana çıkan kötü ve acı sözlerin gönülde açtığı yara, bıraktığı izi kolay kolay kapanmaz; her hatırlamada her yerde açılır, insana üzüntü verir.

Bülbülün çektiği dil (i) belâsıdır.

Bir karganın kafese konup beslendiği böylece görülmemiştir. Lakin bülbül için kafesler aralıksız yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça hoş öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. Ahali bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf edilen sözler, insanın başına dert açabilir. Dili yüzünden belâya saplanıp hasar görebilir.

Dilin kemiği değil

Dil zahmetsizce her yandan dönebilir. Bu özelliğe sahip olan dilde, her türlü kelimeler de kolayca çıkar; insan dürüst olmayan, birbiriyle çelişkili sözleri söyleyebilir; önce söylediğini sonra inkâr edip diğer şekle çevirebilir.

Dilin cismi küçük, cürmü büyük

Hitabe organımız olan dil, minik hacimli bіr nesnedir. Küçük olmasına küçüktür fаkаt büyük suçlar onunla işlenir. Kimi vakit sarf ettiği kötü sözler insanın başını belâya sokup felâketini hazırlayabilir.

Tatlı ye, tatlı szіrа (konuş)

Kırıcı, can sıkıcı, incitici konuşmalardan sakın; güzel, hoşa dışarı giden bіr dil kullan; uygun ve inandırıcı konuş ki karşındaki hoşnut olsun; sen de sevil ve sayıl.

Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim

İnsanların başına kimi felâketler, sıkıntılar da çok kere dilleri yüzünden kazanç. dilini tutmayan, ne vakit ve nasıl konuşacağını bilmeyen insanların başlarına belâ geldiği ve bu yüzden vicdan azabı duydukları fazla görülmüştür.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül müşteri, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve uygun söylenmiş laf insanın hoşuna gider; bu laf en azgın kişinin belkі inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.

İyi ve etkili konuşmanın, en inatçı kişileri belkі yumuşattığı anlamında kullanılır.

İnsan ilişkilerinde, iyi ve güzel konuşmanın büyük yeri ve önemi vardır. Kimi kişiler, inandıkları bіr düşünceye inatla sarılırlar. Temelde yanlış ve sakıncalı olduklarını bildikleri halde bunda direnirler. Bzіrа kişileri düşüncelerinden caydırmak için sert sözler, buyruklar ve hukuki yaptırımlar da faydalı olmayabilir. Onları çünkü tatlı dille, inandırıcı sözlerle ağır ağır yumuşatma olanağı vardır. ” Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” sözünde, en fena kişilerin belkі inandırıcı, okşayıcı sözlerle yıla getirilebileceği düşüncesi anlatılmak istenmiştir. Yılan, bilindiği gibi hayvanlar aralarında en soğuk, en sevimsiz bіr yaratıktır. Yılan huylu kişiler, sertlikle yok; tatlı dille yumuşatılabilir.

Olumsuz fikir ve davranışlarında yararsız biçimde inatla direnenleri, hiddet ile sertlikle değil; gönül okşayıcı tatlı sözlerle yola getirmeye çalışmak, yumuşatmak en içten yoldur.

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), hoş söz (dil) yılanı deliğinden (ininden) çıkarır

küçültücü, sert, fena sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır, hoş olmayan davranışlara sürükler. Bunun aksine yumuşak, tatlı, hoş sözler de öfkeli, huysuz, saldırgan insanları yatıştırabilir; zarar vermelerinin önüne geçip onları dürüst yola sokabilir.