Tarih Değil Hatalar Tekerrür Ediyor

Tarih değil hatalar tekerrür ediyor.
Sultan 2. Abdülhamid HAN

Sultan 2. Abdülhamid HAN