Sporun sağlığa faydalarını anlatan atasözleri ve deyimler

Sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tartışılmaz. Yüzyıllar her tarafında insan hayatının bölünmez bіr parçası olan spor bundan sonrada benzer önemini taşımaya devam edecektir. Sporun sağlığımıza faydalarını anlatan böylece çok özdeyiş ve deyim vardır. Sporun önemine dikkat çekmek ve insanları spor yapmaya rehberlik etmek için söylenmiş bu atasözlerimiz şunlardır:

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur İşleyen demir ışıldar Bir Milletin Sporda Gösterdiği Azim Onun Geleceğini Yükseltir. Bir Milletin Damarıdır Spor. Spor Hayata tutunmanın Bir dalıdır. Ben Türk gençliğinin spor yaparak dinç olmasını isterim Ben sporcunun zeki, çevik ve bununla beraber ahlaklısını severim Türk gençliği, dinç yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar..