Sevduğunu alamayisan, Alduğunu sevecesun.

Sevduğunu alamayisan, 

Alduğunu sevecesun.