Reconquista

Endülüs, birincil dönem islam fetihlerinin Sicilya’dan önceki son halkası ve tacıdır. Ezeli Doğu-Batı mücadelesinin Haçlı seferlerine dönüşmesinde zihin kaynağı ve Haçlı Seferlerinin birincil cephesidir. İspanyol ve Portekizliler, diğer Avrupa Hıristiyanlarıyla birlikte halinde Endülüs’e karşısında Reconquista (Endülüs’ü Müslümanlardan geri alma) hareketini asırlarca sürdürmüşler ve 1492 yılında belirli başarıya ulaşabilmişlerdir.

Endülüs’e Doğu İslam dünyasından ve Avrupa ülkelerinden gelen yeni adetler, mevcutlarıyla kaynaşarak Endülüs toplumunu diğerleriden bambaşka kılan “Endülüs hayat kültürü”nü meydana getirmiştir. Doğu-islam kültürü, Endülüs’te İspanyalılar ve diğer Avrupa Hıristiyanları ile etkileşime girmiş ve sonuçta yaşanılabilir, huzurlu bіr toplumsal etraf şerefle tarihe mal olmuştur.