Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları

Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi alanının en önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk ’un 1992-2006 yılları arasında kaleme aldığı makalelerden, tematik bіr bütünlük içinde derlenmiş bu kitap, bazı manâlı soruların cevaplarını arıyor: Osmanlı devletinin iktisat politikalarına sanıldığı gibi katı bіr müdahalecilik mi egemendi? Yahut pragmatizm, esneklik ve müzakereye yatkınlık daha ağır basan eğilimler miydi? Osmanlı tarihi hakkında sık sık dile getirilen “gerileme paradigması” ne ölçüde geçerliydi? Geleneksel Osmanlı tarihçiliğinin duraklama ve gerileme dönemleri olarak adlandırdığı yüzyıllarda ekonomide neler oluyordu? Batı’daki Fiyat Devrimi, Osmanlı ekonomisindeki kötüye gidişten ne ölçüde sorumluydu?
Şevket Pamuk, bu soruların cevaplarını ararken, Sanayi Devrimi öncesindeki dönemde, bilhassa de 16.-18. yüzyıllarda, Osmanlı ekonomisinin genel gidişatını, gelirleri, ücretleri ve hayat standartlarını Avrupa ile karşılaştırmalı bіr çerçevede ele alıyor.
Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları’nı her tarafta düşünmek için farklı bіr kavramsal çerçeve ve belgelere eleştirel bіr görünüm öneren bu kitapta yer alan makalelerden biri de (“Osmanlı İmparatorluğu ’nda ve Avrupa ’da Ücretler, 1489-1914”, Süleyman Özmucur ile birlikte) ABD İktisat Tarihi Derneği tarafından 2001-2002 yılı “En İyi Makale Ödülü”ne değerinde görüldü.