Ölmeden İyi İnsanlar & Sanat İnsanlarından Güldüşün Anılar

Abdülhak Hamit ’ten Avni Arbaş ’a, Âşık Veysel ’den Orhan Veli ’ye, Kültürlü Boysan ’dan Cahit Arf ’a, Işık Halkası Kutlu ’dan Dağlarca ’ya, Füruzan ’dan Kemal Özer ’e, Melih Cevdet ’ten Muzaffer İzgü ’ye, Neyzen Tevfik ’ten Özdemir Asaf ’a, Picasso ’dan Neruda ’ya, Şükran Kurdakul ’dan Yaşar Kemal ’e, Can Yücel ’den Ahmet Günbaş ’a…
Çağımızın tanığı yazın-sanat insanlarından hüzünle gülümsetirken ince ince düşündüren hatıralar…
Onları, bu incelikli / nüktedan yönleriyle biraz daha yakından / olur ya de tekrar tanıyacaksınız.
Onlar, dünün birikimiyle bugünden derlediklerini hepimiz için, insanlık için ışığa çevirdiler.
Onlar, ölmeden iyi halk.