Öğrendik ki, İki şey asla terk etmezmiş insanı..

Öğrendik ki, İki şey asla terk etmezmiş insanı: Biri yanındaki ana, diğeri kalbindeki yara.

Ataol Behramoğlu