Mikroekonomi

Bu eserde, iktisat biliminin iki esas alanından biri olan Mikroekonomi teorisi kapsamlı bіr şekilde ele alınmıştır. Eserde, mikroekonomi teorisii mantıklı olarak anaşılabilir kılmak için içerik olarak mümkün mertebede kapsamlı uygulamalr ise zorunlu durumlarda ilgili bölüm eklerinde yer verilmiştir. Eserde daha esas uygulamalar ise gerekli durmlarda ilgili bölüm eklerinde yer verilmiştir. Eser aslında okuyucunun mikroekonomiyi ezberlemekten öte, mantıklı kurgusunu anlamasına yönelik olarak kurgulanmıştır. Bu anlamda eserin, özellikle İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesinin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Mikroekonomi derslerinde ve mesleki sınavlarında önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.