Kürk Mantolu Madonna

“Her gün, defalarca öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi yavaşça, çünkü büyük bir sabırsızlıkla ana hedefine gelmek isteyen adımlarımı cebren zapt ederek geziniyor, tesadüfen gözüme çarpmış gibi önünde durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya değin orada bekliyordum.” Kimi tutkular rehberimiz olur hayat her tarafında. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında zinde bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması kuvvet sorular soruyor.