israf ile ilgili kısa güzel sözler

müsriflik ile ilgili sözler

Ülkeleri iflasa sürükleyen amillerin başında, müsriflik kazanç.
II. Abdülhamid

Bir millet ne dek düşmüşse, süslü ve abartılı şeylerle böylece savurgandır.
Adolf Loon

Kendine lazım olmayan şeyleri satın alırsan, fazla geçmeden muhtaç olduğun gerekli şeyleri satarsın.
Benjamin Franklin

Ihtiyatlı Hollandalının tutumlulukla ilgili özdeyişi, dokunabildiğin tüm parayı biriktirdin
Benjamin Franklin

Bugünün centilmeni bol parası bulunduğu için, paralı her budalanın yaptığını yapar, üretmeden tüketir.
Bernard Shaw

Tasarruflu Kişi olan, yoksul olmaz.
Hz. Muhammed (tez.)

Savurganlık etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Kur’an-ı Kerim

Onlar sarf ettikleri vakit ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi aralarında orta bіr yol tutarlar.
Kur’an-ı Kerim

Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; eliııdekileri saçıp savurma.
Kur’an-ı Kerim

Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi, masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir.
Socrates