Işık Doğudan Gelir

Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bіr inancın arkasından olmayan, diğer milletlere, diğer fikirlere, başka hafıza ve duyma tarzlarına baki bіr tecessüs besleyen bіr Cemil Meriç klasiği, bütün öteki eserleri gibi. Medeniyetlerin “defter-i âmâli” olan ansiklopedilerden İslâm ’ın kozmolojik dok-trinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes ’e; Herbelot ’nun “harikulade abidesi” Doğu Kütüphanesi ’nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet ’nin ve Schuré ’nin “her türlü yobazlıktan uzak”, İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus ’un Cinnete Methiye ’sine, diğer bіr deyişle Zihin ’dan Cinnet ’e; hermetizmden “çağdaş düşüncenin kutuplarından biri” olan İbn Haldun ’a… kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bіr akıl serüveni.