İktisat Üzerine Düşünceler

Bu kitap, Türkiye ’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından İzzettin Önder ’in uzun meslek hayatı boyunca yazdığı en kayda değer makaleleri bіr araya getiriyor. 30 yıla yayılan bіr çalışmanın ürünü olan makaleler, Önder ’in bilimi emekçiler için kullanmasının bіr örneğini oluşturduğu gibi, bіr bilim insanının çaba günlüğü özelliği de taşıyor. Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte, sosyal bilimlerin farklı alanlara yönlendirilmiş alanlarını kapsayan yazılar üç ana başlık altında kümeleniyor.

“Teorik Yazılar” başlığı aşağıda bulunan sekiz makalede, idareli sistemler, sistemlerin işleyiş dinamikleri, krizler ve İslam ile ekonomik sistem ilişkisi işleniyor.

On beş makalenin yer aldığı “Türkiye Üzerine Yazılar” başlıklı ikinci kısımda, Türkiye ’nin ekonomisi, mali yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaşılıyor. 1961 Anayasası ve idareli işlevi, devletçilik, özelleştirme, IMF ile ilişkiler, bölgesel dengesizlik, aidat sistemi ve Japonya ve Türkiye ’nin ödenti sistemlerinin karşılaştırılması gibi acayip konular da yeniden bu kısımda tartışılıyor.
Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise, İzzettin Önder, iktisatçı bakışını hayatın değişik alanlarına yöneltiyor. Üniversite özerkliği ve bilimsel hür, sosyal yabancılaşma, biyoekonomi, Kürt sorunu, akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet, bu konulardan bazıları.

İktisat Üzerine Görüşler, ayrıca yüksekokul dünyası için hem de toplumsal konularla ilgilenen okurlar için manâlı bіr kaynak özelliği taşıyor.