İhsan Ozanoğlu – Murat Reis Ey Der Hey Gaziler

Murat reis ey der hey gaziler hazırlanmış olun vaktinize
Hazreti ali düldüle bindiği günlerdir bugün
El üçgenin taban olmayan kenarı hurdahaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rastgeldim o yezide pusuda
Ümidimiz budur hakk’tan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doyduğu günlerdir bugün

Murat reis geldi gülbang çektirdi
Din-i islam sancağın diktiği vaktin
Padişah uğruna gaye eyledi
Çıkıp cezayir’den gittiği vaktin