İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum

İçimde sonsuz bir sevinç. Bağırmak istiyorum; Boş ver! diye haykırmak istiyorum.
Orhan Veli KANIK

Orhan Veli KANIK