Güç Nedir ve Nasıl Güçlü Olunur?

Büyük Üstad Akif Manaf bu kitapta evrensel bilgileri ayrıntılı bіr şekilde zorunlu bütün detaylarıyla birlikte ele almıştır. Bu benzersiz eser keza derin teorik bilgilere keza de fazla boyutlu pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bu kitabı okuyan insan, idrak konusunda bütün sorularına yanıt bulacaktır.