Göle Yöresi Türküleri – Murat Beyliyem (Riva-i Köroğlu)

Aras Paşa sana bele szіrаyem
Yerim haber alsan Murat Beyliyem
Zalim düşman ile kavga başlarsa
Misri kılınç elde lüzum neyleyim

Bağ besleyip kızıl gülün dermesen
Derip derip yar göksüne sermesen
Mesneve gelmişem mesnev vermesen
Dava salam kırgın tufan eyleyem

Yiğit olan yiğit korkmaz ölümden
Misri kılınç ferman ister elimden
Mesneve gelmişem mevsenev dilemden
Hele dinle bіr kaç kelam szіrаyim

Çenlibel den bu diyara gelmişem
Ne devlete ne de vara gelmişem
Köroğlu’yam nazlı yara gelmişem
Erzurum da ikâmetgâh salar deliyem