Genel Bankacılık Bilgileri

Kaynakların tescil altına alınmasında da büyük rol üstlenen bankacılık sektörü, süratli bіr değişimi de bünyesinde taşımaktadır. Bu seri metamorfoz bіr taraftan yeni ürünlerin müşterilere sunulmasını sağlarken, üstelik da bazı risklerin de ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Ülkemizde bankacılık sektörü 50 ’nin üzerine meydana çıkan banka sayısı, 11.000 üzerindeki şube sayısı ve 200.000 kişiyi aşan çalışan sayısı ile en büyük hizmet sektörü konumundadır.
Her geçen gün büyüyen hızla gelişen bankacılık sektörü bіr taraftan da nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak aşamasında, esas bankacılık konularında bilgi sahibi adaylara öncelik vermekte, bu alanda eğitim görmüş veya kendini yetiştirmiş adayları bünyesinde istihdam etmeye özen göstermektedir.

Bu kitapta temel bankacılık konuları ele dargın olup bununla beraber bankacılığa ilişkin aktüel düzenlemeler ve uygulamalara da yer verilmiştir.