Finansal Yönetim & Açıklamalı Örnekler ve Problemler

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve bilhassa gelişip büyüyebilmek için değer yaratmak zorundadırlar.Küresel idareli gelişmelerle ,işletmelerin önündeki fırsatlar ve aynı zamanda riskler büyük ölçüde artmış bulunmaktadır.Bzіrа bіr ortamda,karar vericiler işletme yönetişimi anlayışı içinde,bütün firma paydaşlarının (sadece ortakların değil)refahlarını çoğaltmak ve bedel yaratmak çabası içinde olmalıdırlar.