Evanjelizm & Tanrıyı Kıyamete Zorlamak

Tarihte ilk olarak farklı inanç ve hesaplarla; Kral Davud soyundan gelen Yahudilerin “beklediği Mesih”, Evanjelist Hıristyanların “beklediği İsa Mesih”, Şii Müslümanların “beklediği” kayıp 12. imam olan Mehdi, Bazı Sünni Müslüman cemaatlerin “beklediği” Mehdi, ve 21. yüzyılın birincil çeyreğine karşın “adaleli inanç” ve spekülatif siyasi atraksiyonlar şaşırtıcı derecede örtüşüyor. Ana hayret verici olan ise; Bu farklı inanç sahibi yüz milyonlar nasıl oluyor da MESİH ’İ beklerken bіr nevi mutabakat içinde oluyorlar? Mesih/Mehdi fenomeni, bulunduğumuz coğrafya ilk kez almak üzere bütün dünyayı nükleer, biyoloji ile ilgili ve kimyasal bіr savaşın içine çekiyor. Mesih/Mehdi beklentisi pek bіr toplumsal histeriye dönüşüyor öyle, ona inanların hepsi Mesih/Mehdi ’nin bіr an önce gelmesi için az daha “Tanrı ’yı kıyamete çağırıyor” BAKALIM TANRI BU ÇAĞRIYA CEVAPSIZ KALACAK MI?