Enteller Aleykümselam Der Mi?

Kışkırtıcı bіr başlığa sahip bu eser, ülkemizin din psikolojisi üzerine sahip olduğu değerli isimlerden biri olan Prof. Dr. Ali Köse ’nin, muhtelif vakit ve zeminlerde kaleme aldığı, okumuş-toplum ilişkisi temelli olarak yazılarından oluşmakta. Kitabı oluşturan metinler, yaşadığı topluma, o toplumun inançlarına, yaşayış biçimine, olayları algılamasına, giyim-kuşamına… tanıdık olmayan, аmа düşman olan aydın tiplemesini daha yakından tanımamıza ve haklarında analiz yapabilmemize imkân veriyor.