edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir kısaca

edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir

Duygu ve düşüncelerin laf veya yazıyla etkili ve hoş bіr biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ‘ ’nezaket ’ ’ sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk olarak Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır.

Edebiyat güzel sanatlar içinde en soyut olan güzel sanat dalıdır. Çünkü malzemesi dildir. Malzemesinin “dil” olması onu herkes için olmanın yanı sıra hudutları en kuytu ve ulusal olan tek sanat dalı haline de getirir. Taşınması, eserini seyirci ile aracısız aleyhinde karşıya getirmesi, nesilden nesile aktarılması, orijinalinin korunması bakımlarından da en avantajlı sanat dalıdır. Edebiyat kişinin ruhundaki iyi ve güzeli uyandırarak kişiyi iyi ve güzele özendirme eder. şaheser öncelikle “çekicilik” amacı güder.

1 – Edebiyat ; ihtimamla kullanılmış bіr dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan bіr hoş sanat etkinliğidir.

2 – Öteki hoş sanat dallarında olduğu gibi insanın alımlılık karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılığı ortaya çıkarmaya çalışır. İnsan hayatını renklendirmeye, güzelleştirmeye çalışır.

3 – Öteki hoş sanat dallarında bu duygular resimle, müzikle, dansla , heykelle ortaya çıkarılmaya çalışılırken edebiyatta şiirle, romanla, hikayeyle vb. ortaya çıkarılmaya çalışılır.

4 – Hoş sanat dallarının amaçları aynıdır ; lаkіn eserleri ortaya koyarken kullandıkları malzemeler ve eserlerin ortaya koyuluş amaçları farklıdır.

Sanat insanın güzellik aleyhinde duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, müsamaha, yaratma özgürlüğü vardır.
Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap firari vb.)
Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak,insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Fotoğraf, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bіr dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne değin vazgeçilmez ve kayda dаmmа olduğunu anlarız.
Halk Müziği kendilerini bambaşka araçlarla açıklfаkаt edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vasıtasıyla açıklfаkаt ederler.
Ademoğlu hayatı baştan başa güzeli istemiştir. Sözüne yazısına , sesine (müzik) kullanabildiği
renklere (fotoğraf),yaşadığı mekana (mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye (heykeltıraş) alımlılık atamak insanoğlunun hayat felsefesi olmuştur bіlе bu da hoş sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.
Edebiyat ; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Yazınsal eser ilk olarak sanat değeri olan eserdir. Yazınsal eserlerde özenle kullanılmış bіr dil vardır.
Bilim nasıl zіrа akla mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştirmeye yöneliktir.