Düşünmek en küçük anlamda var olmak demektir.

Düşünmek en küçük anlamda var olmak demektir.

Aziz Nesin