dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin sözünü açıklayan kısa yazı

Dünyada ne ekersen ahirette onu biçersin sözünü ifade eden kısa yazı

dunyada-nekersen-onu-bicersin.jpg

Insanlar dünyada yapıp ettiklerine göre ahirette hesaba çekileceklerdir. Dünya bіr tarladır, insan dünyada iyi ya da kötü ne işlemişse onun karşılığını görecektir. İyilik yapan mükafatını alacak, musibet yapan ise cezasını görecektir.

Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya tarlasına ne ekilirse ahirette de o biçilir. Onun için her insan vefat gelmeden önce aklını kullanıp dünyanın değerini bilmelidir. İnsan dünyaya bіr kere gelir ve ölünceye dek ne yapabilmiş ise onu azık olarak ahirete götürür. İyilik yapmış olan, gittiği yerde o iyiliğin sevap ve ödülünü bulur. Kötülük yapanlar da onun cezasını görürler. Bu yüzden ahirette yiyeceğimiz azığı çoktan iyi hazırlamaya çalışmalı ve ahirete yarayacak şanslı işler yapmalıyız.