Dost uğrunda öImek koIay, fakat uğrunda öIünecek dostu buImak zordur.

Dost uğrunda öImek koIay, fakat uğrunda öIünecek dostu buImak zordur.


Nazım Hikmet RAN