Din Psikolojisi

Prof. Dr. Ali Köse ile Doç. Dr. Ali Ayten’in birlikte kaleme aldıkları “Din Psikolojisi”, din ile psikoloji ilişkisini ayrıntılı bіr görüş açısıyla ele alıyor. Kitapta, psikoloji biliminin kurucu isimlerinin bilimsel düzeyde dine bakışları özetleniyor. İslam filozoflarının ruh ve nefsle ilgili görüşleri hakkında kayda değer bilgiler veriliyor. Akabinde erken çağlardan bugüne insanoğlunun dinle ilişkisi, inançsızlık, dine dönüş, din değişiklik, parapsikoloji gibi olgular irdeleniyor.

Din Psikolojisi, İlahiyat ve Psikoloji disiplinleri ile herhangi bіr yönüyle alakadar olan, din ve manevi olarak kavramlarına psikolojik yönden de görmek isteyen herkese hitap eden, bilimsel kesafetten sıyrılmış, arı-duru bіr kitap.