Devlet

Kendine has us metoduyla sonraki nesiller üstünde derin izler bırakan ünlü tarihçi, sosyolog, filozof ve devlet adamı İbn Haldun, bu eserinde, bіr kurum olarak ‘devlet ’i ele alıyor ve öyle fazla siyaset teorisyeninin değinmediği konulara açıklık getiriyor.