Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri

Bu kitaptaki Osmanlı Türkçesi metinleri seçilirken, kısa cümleli, Farsça ve Arapça kelimelerin, tamlamaların az bulunduğu kolay metinlerden uzun ve karışık cümlelerin Farsça ve Arapça tamlamalarla süslendiği baskı metinlere dürüst bіr seyir izlenmiştir. Seçilen metinlerde tür ve konu çeşitliliği gözetilmiştir. Hikâye, roman, hitabe, sefaretname, doküman, gazete, dergi, süreli edebi ve ilmi yayınlama, tezkire gibi türlerde sosyoloji, tarih, arkeoloji, insanbilim, coğrafya, yerbilim, fen bilimleri, sosyal bilimler, tıp, ilahiyat gibi bilim dalları ile ilgili metinler seçilmiştir. Mensur Osmanlı Türkçesi metinlerinin yelpazesi geniş tutulmuştur. ‹kinci bölümde Manzum Osmanlı Türkçesi metinleri ile üçüncü bölümde Fazla Dilli Osmanlı Türkçesi metinleri verilmiştir. Arap harfli Osmanlı Türkçesi metinlerinin yeni Türk harfleriyle okunuşu aynen verilerek kullanıcıya okuduğunu denetleme imkânı sağlanmıştır. Metin çözümlerine bakmadan Osmanlı Türkçesi metinlerini çözmek isteyenler için sunulan metinlerden bіr sözlük hazırlanmıştır. Sözlük bölümünde bahşedilen anlamlar tamamen seçilen metinlerde geçen kelimelerin anlamlarıdır. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuma ve kavrama becerisini ilerletmek isteyenlerin, metinleri okuduktan sonra sözlük bölümüne başvurmaları, metni dürüst okuyup anlamaya çalışmaları, son olarak kendilerini gözden geçirmek için metin çözümleri bölümüne başvurmaları tavsiye edilir.

Sunulan çalışmanın yardımcı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Mehmet KANAR