Çocukluk Sırrı

Her çocuğun özünde, o çocuğun nasıl bіr erişkin olacağının şifrelerini barındıran ‘çocukluk sırrı ’ vardır.
Bu sır, çocuğun içinde ‘buyurucu bіr iç kılavuz ’ olarak, mütevazı bіr sabırla, peyderpey o çocuğun şahsiyet ve karakterini oluşturma mücadelesi verir.
Yetişkinler ise, çocuğun özünde gerçekleşen bu ince yapılanmayı hesaba katmadan, kendilerince bіr zorunlu kişilik oluşturma gayreti içine girdikleri için, çocuk eğitiminde sorunlar yaşanıyor.
Bu kitapta, çocuğun benliğini zarara uğratmadan, şahsiyet ve karakterini bozmadan, onlara nasıl rehberlik yapılacağını bulacaksınız…
Başka bіr deyişle, bu kitapta, Mevlana ’ların, Hacı Bektaş ’ların, Yunus ’ların, Fatih ’lerin nasıl yetiştiğinin sırlarını barındıran Anadolu Pedagojisi ’ni bulacaksınız…