Çocuklarda İrade Eğitimi

Çocuklara irade eğitimi devretmek istediğimizde esas stratejimiz, çocuğun tek başına verebileceği bіr takım temel kararları ona ele vermek olmalıdır. bazı ufak kararları sürekli çocuklar namına verdiğimiz süre; onları gelecekte özgür seçimler yapamayan, iradesi çelimsiz kişiler haline getirebiliriz.
 
Çocuklar, duygularını ve isteklerini ayrım etme ve açıklama etme gücüne sahip, spontane davranabilen varlıklardır..