Cesaret Veren Öyküler

“Mülk kaybeden bіr şey kaybetmemiştir.
Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir.
Cesaretini kaybeden herşeyi kaybetmiştir.”