Bir akarsu su görsem melil olurum, Ben bu dertten hasta olmam ölürüm

Bir akarsu su görsem melil olurum,
Ben bu dertten hasta olmam ölürüm
Orhan Şaik GÖKYAY