Big Bang ve Tanrı

Big Bang teorisi, felsefe ve dinler açısından hangi sonuçları doğuruyor? Tanrı var mı? Tanrı’nın varlığı bilimsel verilerle ve rasyonel delillerle ispatlanabilir mi? Kâinat, bilimsel kurumlar, evrensel bütün oluşumlar, tüm canlılar ve biz; raslantı mi oluştuk, yoksa bilinçli bіr yaratılışın ürünleri miyiz? Bütün bu soruların cevapları, bu kitabın ilgi olağını oluşturmaktadır.

Kâinat hakkında ne düşündüğümüz gerçekte de önemlidir. Evren hakkındaki görüşümüz, evrenin bіr parçası olan kendimiz hakkındaki görüşümüzü de belirlemektedir. Bu kitapta, hem fizik ve gökbilim bilimleri, hem felsefe, ayrıca de ilahiyat alanına girilmekte; tüm bu öbür alanlardaki data birleştirilmekte ve bu alanların arasına örülmüş duvarlara aleyhinde çıkılmamaktadır.