Başında Kavak Yelleri Esmek Deyiminin Anlamı

Başında Kavak Yelleri Esmek Deyimi

Başında Kavak Yelleri Esmek Deyiminin Anlamı Nedir

Başında Kavak Yelleri Esmek

Yükümlülük duygusundan uzakta, müsamaha ve gösteri ardından koşmak (genç için).

Gerçekleşmeyecek şeyler düşünerek süre aşmak

Misal: Bu çocuk da büyümedi bіr türlü, hâlâ başında kavak yelleri esiyor