Ayağa Kaldırmak Deyiminin Anlamı

Mahalleyi Ayağa Uyandırmak Deyimi ne seslenmek

Ayağa Uyandırmak anlamı nedir

Ayağa Kaldırmak : Bağırıp çağırarak, gürültü kopararak konu komşuyu sıkmak, telâşlandırmak.

Bağırıp durma zіrа, mahalleyi ayağa kaldıracaksın.