Atatürkün Söylediği Sözler Ve Nerede Söylediği

Atatürkün sözleri nerede söyledi

“ya istiklal ya ölüm” sivas kongresinde

“Geldikleri gibi giderler” suriye cephesinde yıldırım orduları grup komitesi iken mondros imzalanmış ve 13 kasım 1918 de İstanbul’a çağrılmıştır.İstanbula geldiğinde itilaf donanmalarını görür görmez söylemiştir.

”benim naciz vücudum bіr gün elbet toprak olacaktır ,fаkаt Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek payidar kalacaktır ”18 haziran1926 da -Gazi suikast dolayısıyla Anadolu Ajansına ifade verdiği sırada söylemiştir.

Ben, size taarruz emretmiyorum;ölmeyi emrediyorum!Biz ölünceye dek geçecek zaman kapsamında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.
Çanakkale Savaşı

Vatanın bütünlüğü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesi

Siz orada yalnız düşmanı yok,Milletin ters talihini de yendiniz.
İkinci İnönü Muharebesi—İsmet İnönü’ye Kutlama Telgrafı

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”
Sakarya Meydan Muharebesi

Ordular! Ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri.
Baş Komutanlık Meydan Muharebesi