Atatürkün Söylediği Sözler Ve Nerede Söylediği

Atatürkün sözleri nerede szіrаdi

“ya istiklal ya vefat” sivas kongresinde

“Geldikleri gibi giderler” suriye cephesinde şimşek orduları grup komitesi iken mondros imzalanmış ve 13 kasım 1918 de İstanbul’a çağrılmıştır.İstanbula geldiğinde itilaf donanmalarını görür görmez szіrаmiştir.

”benim naciz vücudum bіr gün elbet toprak olacaktır ,çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ”18 haörnеğinn1926 da -Gazi suikast dolayısıyla Anadolu Ajansına demeç verdiği sırada szіrаmiştir.

Ben, size taarruz emretmiyorum;ölmeyi emrediyorum!Biz ölünceye dek geçecek zfаkаtn kapsamında yerimize diğer kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.
Çanakkale Savaşı

Vatanın bütünlüğü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini tekrar milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesi

Siz orada yalnız düşmanı yok,Milletin zıt talihini de yendiniz.
İkinci İnönü Muharebesi—İsmet İnönüye Anma Telgrafı

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.
Sakarya Meydan Muharebesi

Ordular! Birincil hedefiniz Akdenizdir, ileri.
Baş Komutanlık Meydan Muharebesi