Atatürkün Kadınlara Verdiği Önemi Anlatan Özdeyişler

Atatürkün Kadınlara Verdiği Önemi Anlatan Sözler

Özdeyişler Atatürkün Kadınlara Verdiği Önemi Anlatan

Milletimiz kuvvetli bіr ahali olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan nedeniyle kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri tüm öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Kadının en büyük vazifesi analıktır! Ilk edep verilen yerin asıl kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkiyle kavranabilir.

Bizim dinimiz hiç bіr vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını istek etmemiştir! Allah’ın emrettiği şey erkek ve kadın müslümanların ilim ve irfan edinmeleridir. Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı çağırmak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez almak zorunluluk’indedir.

Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonradan kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına tezgâhtar olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar aralarında kocalarından daha iyi işten anlıyanlara ve hesap yapanlara rastladım.

Din icabı olan tesettür, kadınların külfetini mucip ve adaba tutarsız olmayacak basit şekilde olmalıdır. Tesettür şekli kadını hayatından, mevcudiyetinden tecrit edecek şekilde olmamalıdır!

Kadınlarımız аmmа milletin reel anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydınlatılmış ve erdemli olmaya çalışmalıdırlar.

Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum benzeri yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşısında ihmal ve kusurdur.

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın çünkü erdemli olursa görevini yerine getirebilir.

Kadınlarımız için ana uğraş alanı, ana başarı kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan fazla; ışıkla, bilgi ve kültürle, reel faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı aksine pek fazla yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla tereddüd etmeyen ve buna kuşkusuz belirlenmiş olanlardanım.

Dünyada hiç bіr milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını dek emek verdim,” diyemez!

Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise, bunları benzer derecede hem erkek keza de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.

Süre ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın, asrın bugünkü gereklerine kadar evlat yetiştirme’nin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği nezaket, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Zorunlu özellikleri içeren evlat geliştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, аmа erkeklerden daha çok kültürlü, daha fazla feyizli, daha pozitif alim olmaya mecburdurlar!

Bir toplum, bіr ırk erkek ve kadın denilen iki nesil insandan meydana gelir. Mümkün müdür çünkü, bіr toplumun yarısı topraklara zincirlerle ast kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin!

Kadınlarımızın genel ödev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden diğer, en manâlı, en şanslı, en erdemli bіr ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.