Atatürkün Bilim Ve Teknolojiye Verdiği Önem İle İlgili Sözler

Atatürkün bilim ve teknolojiye verdiği siklet bildiren sözleri

Dünyada her şey için ,hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışarıda yol gösterici çağırmak aymazlık , cahillik ,doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlayışlı olmak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin , binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları , şu kadar bin yıl önce bugün benzer biçimde uygulamaya cüret etmek , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924)

Ülkemizin en bayındır, en latif , en hoş yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu geliştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Evet; ulusumuzun siyasal , toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922)

Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , çağdaş ilerlemelerin bіr lahza yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bіr iffet borcu bilmesi gerekir.

Öğretmenlerimiz , ozanlarımız , edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun hakiki nedenlerini açık ve kesinkes yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde medeni ve modern bіr Türkiye’;nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. (1922 )

Gözlerimizi kapayıp , yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bіr çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş ,uygarlaşmış bіr ulus olarak medenilik alanının üzerinde yaşayacağız : bu hayat fаkаt bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız . Bilim ve fen için senet ve koşul yoktur . (1922 )