Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri Kısa

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri

Bilim, gerçeği bilmektir.

Hayatta en gerçek mürşit, ilimdir.

Her işin esas hedefine kısa ve idrak etme yoldan gelmek açlık edilmekle beraber, yolun ; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Ben askerî еğеr filân bilmiyorum. Herhangi bіr güçlük önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti adamakıllı tesbit etmek, sonradan bu vaziyet karşı alınacak tedbirin ne olduğuna karar atamak.

Görüşler anlamsız, anlamsız, manâsız sözlerle batmış olursa, o görüşler hastalıklıdır Benzer şekilde sosyalhayat zihin ve mantıktan uzakta, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle doymuş olursa felce uğrar. (1922)

Bizim fikir, mantık, zeka ile hareket etmek en bariz özelliğimizdir. Tüm hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

İlim ve bilhassa sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim çünkü beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin hoş (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun hafıza bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan zorlama, yaratma buluş yeteneğidir. 1930

Ülkemizin en bayındır, en latif , en hoş yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini rehber edinmektir. Ulusumuzu geliştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Düşünce ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

Ülkemiz içinde medeni düşüncelerin , modern ilerlemelerin bіr an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için tüm bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bіr iffet borcu bilmesi gerekir.

Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının açıklama etmeyeceği hiçbіr şeyi düşünemiyorum.

İnsan vücudu bіr kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üstünde taşımak için sabit bіr kürsü! Çünkü zekadır.

Fikirler, cebren ve şiddetle, top ve tüfekle katiyen öldürülemez!

Allah dünya üzerinde yarattığı bu değin nimetleri, bu değin güzellikleri ırk istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, tüm yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. (1923)

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız