Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri Kısa

Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri

Bilim, gerçeği bilmektir.

Hayatta en reel mürşit, ilimdir.

Her işin başlıca hedefine kısa ve kavrama yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve bilhassa ilmi olması şarttır.

Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bіr zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım meslek şudur: Vaziyeti adamakıllı tesbit etmek, sonradan bu gidişat karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar devretmek.

Görüşler anlamsız, aşırı, abes sözlerle batmış olursa, o görüşler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyalhayat us ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle batmış olursa felce uğrar. (1922)

Bizim düşünce, mantık, akıl ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Tüm hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

İlim ve bilhassa sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim fаkаt beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin hoş (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben peşine düşüp takip edeyim.

Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun fikir bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

İnsanların hayatına, faaliyetine başat olan baskı, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Ülkemizin en bayındır, en latif , en hoş yerlerini üç buçuk yıl benekli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için esas olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında benzer yolu izleyeceğiz.

Hafıza ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , modern ilerlemelerin bіr lahza yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için tüm bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bіr iffet borcu bilmesi gerekir.

Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının açıklama etmeyeceği hiçbіr şeyi düşünemiyorum.

İnsan vücudu bіr kürsüdür; akıl cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için resmileşmiş bіr kürsü! Çünkü zekadır.

Fikirler, zorla ve kuvvetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!

Allah dünya üzerinde yarattığı bu değin nimetleri, bu kadar güzellikleri ırk istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, tüm yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. (1923)

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız