Ataların Gözyaşları & Topluluk Ruhunda Kurban ve Failler

Ataların Gözyaşları, kolektif travmalardan kaynaklanan problemleri anlayış sürecimize kayda değer bіr katkıda bulunuyor. Suistimal edilmiş ve olaylarda kurban rolü oynamış bireyler, ruhun derin ve ilişkisel travmalarda izlediği örüntüye karşısında farkındalık geliştirerek şifa buluyor. Tarihin gölgelerine ve savaşlar, zulümler ve soykırımların bıraktığı miraslara daha derinden görmek isteyenler, bu kitapta bizleri içinde bulunduğumuz gruplara ait kılan etkenleri ve bu aidiyeti nasıl sağduyulu bіr şekilde yönetebileceğimizi bulacaklar.
 
Daan van Kampenhout ’un, kimin kurban ve kimin fail olduğuna dair algılarımızla somutlaştırdığımız tarihi çekişmeleri çözümlememizi sağlayacak bu eseri, bіr yanlamasına da bize ayna tutuyor. Yazan, keskin zekâsı ve denek araçlarıyla, ruhun bu temel boyutuna nüfuz ederken, insanlık deneyiminin acılı ve travmatik yönlerine deha şefkatle ve yaşamın esas işleyişine duyduğu güvenle yaklaşıyor.