Arapça Öğrenenler İçin Kolay Dilbilgisi 2

Elinizdeki kitap, Türkiye’nin en büyük Arapça Dil Eğitim Merkezi Akdemistanbul’da verilen Arapça dil bilgisi dersleri için hocalarımızın müşterek tecrübesinden hareketle hazırlanmıştır. 7 yıllık vakit içerisinde dil bilgisi notları olarak okutulan bu alıştırma uzun bіr emek sonucunda Arapça birim başkanı M. Serdar Şadoğlu göre kitaplaştırılmıştır. Birinci kitapta açılış seviyesi ele alınan eserin ikinci kitabında orta seviye dil düzeyi alınmıştır. Eserin bu bölümü de kendi içinde bіr önceki kitapta olduğu gibi üç farklı seviyede sistematize edilmiştir. Eserde konular, kişinin öğrenme sürecindeki algısına hitap edecek şekilde kolaydan zora içten sıralanmıştır. Konular ele alınırken konu bütünlüğünden ziyade dildeki öğrenim süreci dikkate alınmıştır. Konu içerikleri, öbür ihtimaller göz önünde bulundurularak örnek cümlelerle önce betimleme edilmiş; ardından gerekli görülen hususlara dikkat çekilmiştir. Talimat kısmında gaye örneklemeler ayrı renklerle belirginleştirilmiştir. Eserin kayda değer özelliklerinden birisi de zengin alıştırma içeriğine sahip olmasıdır. Alıştırmalarda muhakkak bіr yapı peşine düşüp takip etmekten ziyade çeşitlilik alınmıştır. Alıştırmalar, farklı kazanımlan hedefleyen bol örnekti cümlelerden oluşmaktadır. Esas bіr eğitim seti ile Arapça öğrenen şahısların, eğitim setlerindeki dilbilgisi açığını bu kitap doğruca kapatması mümkündür. Eserin Arapça eğitim setleri yanına destekleyici eser olarak kullanılması durumunda öğrenilen sözcük ve terkiplerin bambaşka biçimde kazanıma dönüştürülmesine katkı maddesi sağlanmış olacaktır.