Anahatlarıyla İslam Tarihi 2

Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber ’den (iddia) sonraki İslâm tarihi sürecinin en manâlı kısmına tekabul etmektedir. Lüzum ilk Müslümanlar ’ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek fazla kıtada yayılış tarihinin iyi ve içten anlaşılabilmesi, bu süre diliminin dinç bіr şekilde anlaşılmasıyla ilk elden ilgilidir. Kanaatimizce tüm bіr İslâm tarihi sürecinde olduğu gibi, birincil dönem hadiselerinin de benzer şekilde hiç bіr ön hak taşımadan, arkadaşça gayretle açıklanmaya ihtiyacı vardır.